Nyheter

RevisorsCentrum AB växer!

Vi har under en de senaste åren haft en god tillströmning av nya uppdrag samtidigt som befintliga kunder har växt och efterfrågar ytterligare tjänster. Detta tycker vi givetvis är mycket glädjande och vi tolkar det som ett bevis på att våra kunder uppskattar vårt arbete. Det gäller dock att vi har tillräckliga resurser för att kunna åta oss nya uppdrag och för att kunna erbjuda befintliga kunder en fortsatt bra service.

Vi har därför sett över vår organisation och RevisorsCentrum AB har, som ett led i detta, förvärvat rörelsen i AG Bokföring AB i oktober 2017. Vi har på så sätt förstärkt vår personalstyrka med två erfarna redovisningskonsulter, Marie Tapper och Susanne Bellehed.

Vi har även anställt Louise Andrén som redovisningsekonom/revisorsassistent. Louise kommer från en anställning som ekonom på Scan och började sin anställning hos oss den 15:e januari.

Vi önskar Louise, Marie och Susanne välkomna i gänget samtidigt som vi önskar de nya kunder som följde med från AG Bokföring AB hjärtligt välkomna till oss på RevisorsCentrum AB.